Om fiber

About Page Section-1 Column-1 Image

 

Vad är egentligen Fiber?

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett hölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

 

About Page Section-1 Column-2 Image

 

Vad är ett Fibernät?

Ett äkta fibernät är en bredbandslösning som har en i det närmast obegränsad kapacitet att sända och ta emot information.

Ett fibernät är driftsäkert och okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och är idag den bästa tekniska lösningen gällande prestanda. Kapacitet ökar dessutom ständigt genom bättre teknik för att hantera ljuspulserna.

Valfrihet

Ett äkta fibernät ger dig en trygg och säker förbindelse till Internet. kostnadseffektivt, inga störningar, förutsättningar för att koppla på tjänster, jobba hemma, plugga på distans, nöjen, tv, telefon, larm och smarta hem.

Öppet nät

Vi vill att kunderna själva ska ha möjlighet att välja sin leverantör av exempelvis Internet. Istället för att varje leverantör ska behöva dra sina egna kablar till varje lägenhet, så kan man låta dem dela på samma smarta bredbandsnät den allra sista biten. På detta sätt så kastas det inte bort pengar på flera parallella nät, samtidigt som de boende får friheten att välja mellan olika leverantörer.

Här i portalen knyts allting ihop. Portalen säljer inga egna tjänster till de boende direkt, utan är en förmedlare av tjänster från de olika leverantörer som vill vara med i nätet. 

About Page Section-3 FFTB Image About Page Section-3 FFTH Image