2021-12-23

Planerat underhållsarbete

Arbetet pågår från den 25:e januari 00:00-04:00 och kommer innebära flera korta avbrott samt ett längre avbrott på 20-35 minuter. Längre avbrott planeras till efter 00:00.